Kalendarz Forex

Kalendarz ekonomiczny Forex to jedno z podstawowych narzędzi inwestora. Wielu profesjonalnych traderów to właśnie na jego podstawie szuka okazji inwestycyjnych i podejmuje kluczowe decyzje.

Kalendarz zawiera spis zaplanowanych wydarzeń ekonomicznych, które mają wpływ na gospodarkę oraz rynki finansowe. Kalendarz Forex pozwala na śledzenie najważniejszych, z punktu widzenia danego tradera, wydarzeń i na ich podstawie podejmować decyzje inwestycyjne. Jeśli na poważnie myślisz o inwestowaniu na rynku Forex - kalendarz powinien znaleźć się w ulubionych zakładkach na Twojej przeglądarce.Regularne korzystanie z kalendarza ekonomicznego pozwoli Ci przygotować się na najważniejsze wydarzenia na rynkach finansowych. Na jego podstawie możesz zweryfikować swoje decyzje lub w ogóle wstrzymać się z ich wykonaniem. W przypadku kiedy masz wątpliwości, a przewidywane są publikacje o wysokim znaczeniu, warto wstrzymać się z decyzją.
Aktualizowany na bieżąco Kalendarz Ekonomiczny obsługiwany jest przez Investing.com Polska.Jak czytać kalendarz Forex?

  Zazwyczaj kalendarze ekonomiczne składają się z tych samych elementów, różniąc się jedynie komentarzem do danego wydarzenia, czy drobnymi detalami. Standardowo zawierają one:

  • Datę i godzinę publikacji danych.
  • Walutę (symbol), której publikacja dotyczy.
  • Poziom ważności, informujący jaki wpływ na rynek może mieć dana publikacja.
  • Wartość obecnej publikacji
  • Prognoza dotycząca publikacji
  • Poprzednia wartość publikacji

Najważniejsze publikacje kalendarza Forex

 1. Consumer Confidence Index (CCI) – Wskaźnik optymizmu konsumentów
  Wskaźnik mierzący średnią zaufania konsumentów oraz ich siłę nabywczą. Raport publikowany jest raz na miesiąc na podstawie ankiet sporządzonych w 5000 gospodarstw domowych. Zazwyczaj odczyt lepszy od oczekiwań umacnia walutę.
 2. Consumer Price Index (CPI) – Wskaźnik cen konsumpcyjnych
  Najpopularniejszy miernik inflacji. Wskaźnik informuje o zmianach w cenach dóbr i usług w ponad 200 kategoriach.
 3. Durable Goods Orders – Zamówienia na dobra trwałe
  Wskaźnik publikowany raz na miesiąc informuje o zmianach zamówień na dobra trwałego użytku w USA. Wyższy poziom zamówień może oznaczać większą produkcję w przyszłości.
 4. Employment Cost Index (ECI) – Wskaźnik kosztów zatrudnienia
  Raport informuje o zmianach w kosztach zatrudnienia.
 5. Gross Domestic Product (GDP) – Produkt Krajowy Brutto (PKB)
  Wskaźnik mierzący wartość wszystkich dóbr i usług wytworzonych przez gospodarkę danego kraju. W zależności od kraju podawany jest raz na rok/kwartał/miesiąc. Jeśli w porównaniu do prognoz lub poprzednich danych PKB rośnie – waluta powinna się umacniać.
 6. Retail Sales – Sprzedaż detaliczna
  Raport informujący o sprzedaży detalicznej, a tym samym o wydatkach konsumentów. W zależności od kraju podawany jest raz na rok/kwartał/miesiąc. Wyższe wydatki konsumentów od prognozowanych zazwyczaj wskazują na umacnianie się waluty.
 7. Wholesale Sales – Sprzedaż hurtowa
  Wskaźnik informuje o sprzedaży hurtowej. Dane lepsze od prognozowanych mogą pozytywnie wpłynąć na walutę.
 8. Trade Balance – Bilans handlowy
  W zależności od kraju podawany jest raz na rok/kwartał/miesiąc. Wskaźnik informuje o zmianach różnicy dóbr eksportowanych i importowanych.
 9. Industrial Production – Produkcja przemysłowa
  Wskaźnik produkcji przemysłowej informuje o poziomie produkcji w tym sektorze. Dane korzystniejsze od prognozowanych zazwyczaj pozytywnie wpływają na walutę.
 10. Unemployment Rate – Stopa bezrobocia
  W zależności od kraju podawany jest raz na rok/kwartał/miesiąc. Większa liczba bezrobotnych może skutkować spadkiem konsumpcji, co w rezultacie prowadzi do spadku PKB. Dane wyższe od prognozowanych mogą wpłynąć na osłabienie waluty.
 11. Building Permits – Pozwolenia na budowę
  Wskaźnik dotyczy USA i publikowany jest raz w miesiącu. Dane lepsze od prognozowanych zazwyczaj sprzyjają umacnianiu USD.
 12. Home Sales – Sprzedaż domów
  Wskaźnik dotyczy USA i publikowany jest raz w miesiącu. Dotyczy on sprzedaży domów nowych (new), istniejących (existing) i niezakończonych (pending). Dane lepsze od oczekiwanych sprzyjają umacnianiu się USD.
 13. Indeks Ifo
  Niemiecki indeks informujący o nastrojach wśród tamtejszych przedsiębiorców. Indeks tworzony jest o comiesięczną ankietę przeprowadzaną na 7000 firm. Dane powyżej poziomu 100 mówią o pozytywnym nastawieniu do biznesu, zaś poniżej 100 o negatywnym.
 14. Indeks Tankan
  Japoński indeks informujący o nastrojach wśród tamtejszych przedsiębiorców. Indeks tworzony jest o przeprowadzaną co kwartał ankietę badającą 1200 firm. Dane powyżej poziomu 0 mówią o pozytywnym nastawieniu do biznesu, zaś poniżej 0 o negatywnym.